Bilde15_edited.png

TROMBONE

Trombone skal filmes fra deres venstre side. Dvs. at musikantene skal se til høyre side i bildet, slik som en dirigent ville sett dem.

Noter:

Lydopptak:

Slik skal du filme!

1. Trombone / 2. Trombone:

Basstrombone: