Bilde15_edited.png

HORN & FLYGELHORN

Horn og Flygelhorn skal filmes rett forfra. Dvs. at musikantene skal se rett frem i bildet, slik som en dirigent ville sett dem.

Slik skal du filme!

Noter:

Lydopptak:

Flygelhorn:

1. Horn/ 2. Horn: