Bilde15_edited.png

BARITON & EUFONIUM

Bariton og Eufonium skal filmes fra deres venstre side. Dvs. at musikantene skal se til høyre side i bildet, slik som en dirigent ville sett dem.

Slik skal du filme!

Noter:

Lydopptak:

Bariton:

Eufonium: